fbpx

Akredytacje medialne

Zapraszamy dziennikarzy, twórców internetowych, blogerów i fotoreporterów do uczestnictwa
i relacjonowania wydarzenia Plus Size Fashion Days Poland 2019.

Akredytacje są bezpłatne i obowiązują przez dwa dnia wydarzenia.

Formularz akredytacyjny

  1. Akredytacje mogą być przyznane jedynie tym mediom, które wypełnią formularz akredytacyjny do 6 października 2019 roku.
  2. Liczba akredytacji jest limitowana.
  3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku akredytacyjnego jest kompletne uzupełnienie formularza. Wnioski niekompletne nie będą brane pod uwagę.
  4. Wnioski nadesłane po terminie, niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.
  5. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny oraz do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia akredytacyjne.
  6. O przyznaniu akredytacji Organizator poinformuje drogą mailową, najpóźniej do 10 października 2019 roku.
  7. Akredytacje uprawniają do bezpłatnego wejścia na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Plus Size Fashion Days 2019 w Łowiczu oraz do utrwalenia ich przebiegu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego.
  8. Akredytacje będą przyznawane jednemu przedstawicielowi reprezentującemu dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy. Wyjątkami są Patroni Medialni imprezy.
  9. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji oraz nie wywiązania się ze wszystkich deklarowanych świadczeń Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
  10. Osobą kontaktową w sprawach dotyczących akredytacji medialnych jest Michał Kmieć – info@plussizepoland.pl.